Громадська організація "Українська академія дерматовенерології" - це професійне об'єднання лікарів дерматологів, венерологів та лікарів естетичної медицини України

Мета створення УАДВ

Метою створення УАДВ є захист прав та професійних інтересів її членів, поглиблення співпраці між дерматовенерологами різних регіонів, постійне підвищення рівня професійної підготовки та кваліфікації, а також сприяння доступності досвіду європейської та світової медицини для практичних лікарів шляхом організації нукових конференцій, семінарів та інших освітніх заходів, в тому числі в рамках міжнародних зустрічей, видавництво та поширення висококваліфікованої літератури.

Основні завдання

  • Сприяння впровадженню високих Європейських та світових стандартів діагностики, лікування та профілактики дерматовенерологічних захворювань в Україні;
  • Підвищення рівня підготовки лікарів дерматовенерологів на до- та післядипломному етапі;
  • Сприяння проведенню наукових досліджень в дерматовенерології;
  • Організація наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, та інших освітньо-практичних заходів;
  • Видавництво та розповсюдження тематичних підручників, журналів та інших друкованих чи електронних видань;
  • Проведення санітарно-просвітницької та роз’яснювальної роботи серед населення, щодо важливих соціально-значимих шкірних та венеричних захворювань, в тому числі шляхом випуску друкованих матеріалів та їх розповсюдження;
  • Сприяння інтеграції української медицини у світовий дерматовенерологічний простір.

Реквізити

Громадська організація «Українська академія дерматовенерології»
ЄДРПОУ 34912853 Рах. №26004052410728
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МФО 315405

Статут Української академії дерматовенерології